Friday, July 27, 2012

Subsidiebudget Rotterdam

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft op verzoek van het gemeentebestuur een advies opgesteld over de verdeling van het subsidiebudget voor de cultuurplanperiode 2013-2016. Het budget voor het lopend cultuurplan bedraagt ruim 91 miljoen euro. Voor de nieuwe cultuurperiode gaat het cultuurplanbudget naar ruim 72 miljoen. BKV-gelden staat hier los van en heeft eigen criteria.

Voor Rotterdamse kunstenaars van belang hoe CBK het er van af brengt.
Samenvatting advies voor Centrum Beeldende Kunst (CBK):
De beleidsnota is niet visionair, is weinig reflexief, geeft geen goede analyse van de ontwikkelingen en bewegingen in het veld van de beeldende kunst en positioneert vervolgens de instelling daarin onvoldoende. Op enkele onderdelen doet het CBK het goed. TENT. is het best functionerende onderdeel van de instelling. Het is een goede gedachte de Internationale Beeldencollectie (Sculpture International Rotterdam) bij het CBK onder te brengen.

Aangevraagd:
€ 1.716.000 regulier subsidie
€ 500.000 voor internationale beeldencollectie +
uit BKVgelden € 1.400.000
totaal= € 3.616.000

Advies: Positief
€ 1.361.000 +
€ 1.400.000 uit BKV-gelden
totaal=€ 2.761.000

Enkele vragen: Wat doet het CBK met al dat geld? Hoeveel gaat naar de hardware en salaris? En... heel belangrijk; hoeveel gaat er naar de kunstenaars?