Tuesday, June 14, 2011

Bezuinigingen beeldende kunst_Halbe Zijlstra

Subsidieregeling culturele
basisinfrastructuur 2013-2016

De bezuinigingen bij de beeldende kunst zoals die door staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 10 juni 2011 zijn voorgesteld.

De subsidie in de sector beeldende kunst gaat van 53,5 miljoen naar 31 miljoen. Dat is een korting van 22,5 miljoen. Even ter vergelijking: 1 KM asfalt kost 11 miljoen!

Vanaf 2013 blijft er jaarlijks ruim 700 miljoen euro rijkssubsidie beschikbaar voor cultuur (dit is 41,97 euro per inwoner - Nederland telt 16.676.126 inwoners, bron CBS). Bij de invulling van de bezuinigingen, die 200 miljoen euro bedragen, kiest het kabinet niet voor hoge korting op alle instellingen, maar maakt het gerichte keuzes. Zo kan de internationale top van het Nederlandse cultuurleven op hoog niveau blijven opereren. Daarnaast is een goede spreiding van culturele voorzieningen over het land van belang.
Topinstellingen in de cultuursector moeten op hoog niveau cultuur kunnen blijven maken. Daarom worden deze instellingen – net als musea, het erfgoed en bibliotheken – zoveel mogelijk ontzien bij de bezuinigingen. Het kabinet kiest ervoor om niet de kaasschaaf te hanteren, maar om heldere keuzes te maken.
De overheid treedt te veel op als hoofdfinancier. Omdat er veel subsidie naar de sector gaat, is er te weinig aandacht voor ondernemerschap en werving van publiek. Instellingen en kunstenaars worden nu vooral beoordeeld op artistieke kwaliteit. Het kabinet wil dit verbreden. De plannen van culturele instellingen zullen ook op publieksbereik en ondernemerschap beoordeeld gaan worden. Zo wordt de cultuursector gestimuleerd om meer op eigen benen te staan dan nu het geval is. Alle instellingen, die in de toekomst voor een subsidie in aanmerking willen komen, moeten daarom minstens 17,5% eigen inkomsten hebben.

Enkele maatregelen:
6x presentatie-instellingen voor beeldende kunst, en 50 plaatsen voor toptalent.
2x internationale filmfestivals (film en documentaires - IFFR? + IDFA?) en 1 festival voor actueel vernieuwend aanbod van de Nederlandse film.

De Staatsecretaris heeft onder meer besloten om:
1. het budget van het Mondriaanfonds te halveren.
2. het aantal presentatie-instellingen in de BIS drastisch te reduceren van 11 naar 6. De instellingen die niet meer in de BIS zitten kunnen daarenboven NIET terecht bij het Mondriaanfonds.
3. kunsttijdschriften geen subsidie meer te verstrekken.
4. de overheidssteun aan de functies die nu worden ingevuld door biënnale Manifesta, SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte, het sectorinstituut Premsela, Virtueel Platform, het Nederlands Instituut voor Mediakunst volledig stop te zetten.
5. de financiering van de postacademische kunstenaarsopleidingen de Ateliers, Rijksakademie van beeldende kunsten, Europees Keramisch Werkcentrum en de Jan van Eyck Academie stop te zetten.
6. de komende vier jaar enkel de verdere ontwikkeling van 50 beeldend kunstenaars die zich hebben bewezen als toptalent te ondersteunen
7. de individuele basisstipendia en werkbeurzen aan kunstenaars te halveren. De huidige subsidies met het karakter van een inkomstenvoorziening stop te zetten.

Informatie komt van de website van de overheid.
www.rijksoverheid.nl

No comments: