Wednesday, June 22, 2011

Nederland en haar huishoudboekje

Een paar dagen geleden probeerde ik aan een Amerikaanse kunstenares die na haar MA aan de Piet Zwart Instituut in Nederland is blijven wonen uit te leggen waarom er in de kunst zoveel bezuinigd moet worden. Ik kwam niet verder dan het geven van de cijfers. Haar vraag was: Waarom moet Nederland überhaupt zoveel bezuinigen? Goeie vraag, en een helder antwoord wordt bijna nergens gegeven. Ook niet door de mensen die momenteel de geweldige protestacties organiseren. Daarom besloot ik op de website van onze overheid te kijken. www.rijksoverheid.nl


In deze kabinetsperiode van 4 jaar bezuinigt de overheid 18 miljard. Voor de duidelijkheid, dat is 18 met 9 nullen (18.000.000.000). Het kabinet bezuinigt bijna 2 miljard op de overheid, 1 miljard voor ontwikkelingssamenwerking, minder ambassades (74 miljoen) etc. Ook bij de Culturele sector moet er worden ingeleverd, 200 miljoen, dat is 200 met 6 nullen, er blijven er nog 700 miljoen over.

Het zwaartepunt van het maatschappelijk debat is verschoven van het bestrijden van de crisis naar het werken aan herstel van de economie en de overheidsfinanciën. Vanaf 2011 worden in Europa en Nederland de overheidstekorten teruggedrongen. Deze noodzakelijke versoberingen treffen idereen.

Dus waarom zou de culturele sector worden ontzien. Alleen waar het geld wordt weggehaald daar begrijp ik niets van, de keuzes die er worden gemaakt door deze Hard Rock fan. Een minister zou toch moeten luisteren naar z'n adviseurs.


Hoe krijgt Nederland haar huishoudboekje op orde?

De economische crisis en de vergrijzing dwingen de overheid tot forse bezuinigingen is te lezen op de website van de Rijksoverheid. Door de crisis is de eurozone in 2010 in de problemen gekomen door stijgende begrotingstekorten, soms in combinatie met toch al hoge schulden. Nederland staat dus niet alleen. We hebben teveel geld uitgegeven dat er eigenlijk helemaal niet is. Virtueel geld... kredietcrisis. Deficit spending - het uitgeven van geld dat je feitelijk niet hebt. Kunnen we daar mensen voor verantwoordelijk houden? Rechts of links? het kabinet van Kok, of die van Balkenende misschien? Of de banken en de 'bonuscultuur'? Wij in de kunst krijgen nooit een bonus!

In 2011 loopt de overheidsschuld van Nederland op tot 66 procent (circa 406 miljard euro) van de totale waarde van de Nederlandse productie (bbp) (615 miljard euro).


Bezuinigingen in de beeldende kunst gaan Nederland niet redden

Nog een keer. De subsidie in de sector beeldende kunst gaat van 53,5 miljoen naar 31 miljoen. Dat is een korting van 22,5 miljoen.

Het officiële argument van Halbe Zijlstra voor de voorgenomen ingrijpende bezuinigingen van 200 miljoen euro in de cultuursector die in januari 2013 in werking zullen treden luidt als volgt:

'De overheid treedt te veel op als financier en bij de verlening van subsidies is nu te weinig aandacht voor publiek en ondernemerschap.'

Een vreemd argument eigenlijk. De markt wordt door de neoliberalen (weer) aangewezen als de 'redder', terwijl datzelfde 'geloof' in de markt en het marktdenken de oorzaak is van de kreditecrisis. Bovendien: welke markt? Er is in Nederland geen markt voor de kunst, daar zijn we te krenterig voor. We hebben slechts een handjevol galleries. Daarvoor moeten we naar het buitenland. Inmiddels hadden we de laatste 2 decennia een redelijke internationale reputatie opgebouwd, en een economie. De keuzes waar geld weg te halen brengt dit volgens mij in gevaar.


Wat kunnen wij doen om de keuzes waar te bezuinigingen minder cru te maken?

Er zijn een aantal petities die we kunnen ondertekenen, maar er staan ook wat protesten op stapel voor komend weekend zoals; Boijmans Bezet, Mars der Beschaving, Flasmob, en ArtBomb.


RH


No comments: